Сообщения

Меню

Природознавство

Опрацювать ст. 152-153. Що корисно їсти?

читання

Ст. 171 Перевір свої досягнення . Вміти дати відповіді на запитання

Математика

Урок-казка Математика Publish at Calameo

Українська мова

Опрацювать ст.178-177.
Українська мова Повторити правила про головні слова, іменник і прикметник
Математика Повторити таблицю множення і ділення на 2. Виконати самостійну роботу на карточці № 16 . Вивчити таблицю множення на 3. Виконати №№ 519-531.